Friday, November 27, 2015

ഉലച്ചു കളഞ്ഞത് ഒരു കാറ്റല്ല
കൊടുങ്കാറ്റു തന്നെയായിരുന്നു
കൊഴിഞ്ഞു വീണത്
ഒരിലയായിരുന്നില്ല
മരം തന്നെയായിരുന്നു
കടപുഴകി വീണത്
ഒരു മരമായിരുന്നില്ല
കാട് തന്നെയായിരുന്നു
തകർത്തു കളഞ്ഞത്
ശരീരത്തെയല്ല
ആത്മാവിനെ തന്നെയായിരുന്നു
ഒഴുകി കൊണ്ടിരുന്നത്
കന്നുനീരല്ല
ജീവരക്തം തന്നെയായിരുന്നു...
എന്നിട്ടും...
പുഴ ഒഴുകുന്നു....
ശാന്തയായി.......